Κατηγορίες
Tips

Αναγνωρησιμότητα

Η δημιουργία και ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ως προϊόν υψηλής επαγγελματικής αξίας, είναι κυρίαρχος γιατί συμβάλει στην ανάδειξη και την αναγνωρισιμότητα μιας επιχείρησης.